കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2021: ബജറ്റ് പദാവലി

ബജറ്റ് പദാവലി: ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ബജറ്റിലെ പ്രയോഗങ്ങളും പദങ്ങളും അറിയാം. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ബജറ്റ് മനസിലാക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ബജറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കുന്നതിനും ബജറ്റ് പദാവലി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രധാന ബജറ്റ് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ന്യൂസ് 18 മലയാളം നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബജറ്റ്

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനവും ചെലവും കണക്കാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ്. ഇത് രാജ്യത്തിനായി ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കുമായി നിശ്ചിത തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വാർഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

വാർഷിക ധനകാര്യ രേഖ. അടുത്ത ധനകാര്യവർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വരവുകളും ചെലവുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്, കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട്, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ ഇനത്തിലും വരവു ചെലവു കണക്കുകളുണ്ടാകും.

ഫിസ്‌ക്കല്‍ പോളിസി (സാമ്പത്തിക നയം)

വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും ചെലവഴിക്കുന്ന രീതികളും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളാണ് ഇതിലൂടെ അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ബജറ്റിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക നയം ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

റവന്യു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ (സർക്കാരിന്റെ ചെലവ്)

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെയും കോടതി, തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയുടെയും നടത്തിപ്പിനു ചെലവിടേണ്ടുന്ന പണം (ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ), സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ വായ്‌പകൾക്കു നൽകേണ്ടുന്ന പലിശ, സബ്‌സിഡികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ.

+ കൂടുതൽ വായിക്കൂ

ബജറ്റ് ടൈംലൈൻ

മൻമോഹൻ സിങ്
1991 മൻമോഹൻ സിങ്

ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി നയം പരിഷ്കരിക്കുകയും ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറക്കുകയും ചെയ്തു. കസ്റ്റംസ് തീരുവ 220 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 150 ശതമാനമായി സർക്കാർ കുറച്ചു.

മൻമോഹൻ സിങ്
1992 മൻമോഹൻ സിങ്

പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ സമ്പൂർണ്ണ തൊഴിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബജറ്റ്. ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പ്രതിരോധ ബജറ്റ് 16,350 കോടിയിൽ നിന്ന് 17,500 രൂപയായി ധനമന്ത്രി ഉയർത്തി - 7 ശതമാനം കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു.

മൻമോഹൻ സിങ്
1993 മൻമോഹൻ സിങ്

ഗ്രാമവികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാർഷിക വായ്പകളെക്കുറിച്ച് ബജറ്റ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. "ഞങ്ങളുടെ നയമ ക്രമേണ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന് നൽകുന്ന ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സംരക്ഷണം കുറയ്ക്കും. ഇത് കർഷകന് നൽകേണ്ട ഉയർന്ന വ്യാവസായിക വിലകളെ മിതപ്പെടുത്തും," ധനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. )

മൻമോഹൻ സിങ്
1994 മൻമോഹൻ സിങ്

ദേശീയ ജിഡിപിയിൽ 40 ശതമാനം സംഭാവന നൽകുന്നതിനാൽ 1994-95 ബജറ്റിൽ സേവനനികുതി അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പരോക്ഷ നികുതി അടിത്തറ വിപുലമാക്കുകയായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ടെലിഫോൺ, ലൈഫ് ഇതര ഇൻഷുറൻസ്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ എന്നിവർക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ നികുതി ചുമത്തിയത്.

മൻമോഹൻ സിങ്
1995 മൻമോഹൻ സിങ്

സോഫ്റ്റ് വെയർ കയറ്റുമതിക്കാർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. ജിഡിപിയുമായുള്ള നികുതി അനുപാതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രധാന സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസന കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിനുമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്.

മൻമോഹൻ സിങ്
1996 മൻമോഹൻ സിങ്

സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള 100 ശതമാനം ലഭ്യത, പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ 100 ശതമാനം കവറേജ്, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാർവത്രികവൽക്കരണം, അഭയമില്ലാത്ത എല്ലാ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും പൊതു ഭവന സഹായം, ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതികളുടെ വിപുലീകരണം, എല്ലാവർക്കും റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രാമങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള പൊതു വിതരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുക.

പി ചിദംബരം
1997 പി ചിദംബരം

1997 ലെ ബജറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കുമുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ മിതമാക്കി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ നികുതി ബാധ്യതയ്‌ക്കെതിരെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അടച്ച 'മാറ്റ്' ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് കമ്പനികളെ അനുവദിച്ചു. കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്വമേധയാ വരുമാന വെളിപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയും (വിഡിഐഎസ്) ആരംഭിച്ചു.

പി ചിദംബരം
1998 പി ചിദംബരം

വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി പിരിവ് നിരവധി മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്വമേധയാ വരുമാന വെളിപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി (വിഡിഐഎസ്) വഴി 10,000 കോടി രൂപ നേടുകയും ചെയ്തു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നികുതി വരുമാനം സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായുള്ള പൊതുചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

 യശ്വന്ത് സിൻഹ
1999 യശ്വന്ത് സിൻഹ

വരുമാനവും ധനക്കമ്മിയും കുറച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. ദരിദ്രരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം നിരവധി പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തു.

യശ്വന്ത് സിൻഹ
2000 യശ്വന്ത് സിൻഹ

സോഫ്റ്റ് വെയർ കയറ്റുമതിക്കാർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന് അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

യശ്വന്ത് സിൻഹ
2001 യശ്വന്ത് സിൻഹ

ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിക്ഷേപത്തിന്റെ തീവ്രത, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെയും മൂലധന വിപണികളിലെയും തുടർച്ചയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടൽ എന്നിവ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ഉൽ‌പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത ചെലവുകൾ‌ കുറയ്‌ക്കുകയും സബ്‌സിഡികളുടെ യുക്തിസഹമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. നികുതി അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വകാര്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും പൊതു സംരംഭങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടു.

 യശ്വന്ത് സിൻഹ
2002 യശ്വന്ത് സിൻഹ

രണ്ട് ശതമാനം ഭൂകമ്പ നികുതി നിർത്തലാക്കി. തെറ്റായ പാൻ കണ്ടെത്തിയാൽ 10,000 രൂപ പിഴ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെട്രോ ഇതര നഗരങ്ങളിലെ മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് തിയേറ്ററുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകി. സെൽ‌ഫോണുകളും കോർ‌ഡ്‌ലെസ് ഫോണുകളും വിലകുറഞ്ഞ വർഷം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

ജസ്വന്ത് സിങ്
2003 ജസ്വന്ത് സിങ്

സർക്കാർ ഒരു പുതിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 365 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം, ഒരു രൂപ മാത്രം പ്രീമിയമായി അടച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും. അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിദിനം 1.50 രൂപയ്ക്കും ഏഴ് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിദിനം 2 രൂപയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് നേടാം. ആശ്രിതരുൾപ്പെടെ, ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ 30,000 രൂപ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. മരണമടഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന് 25,000 രൂപ ലഭിക്കും.

ജസ്വന്ത് സിങ്
2004 ജസ്വന്ത് സിങ്

ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 2 കോടി കുടുംബങ്ങളെ സബ്സിഡി പിഡിഎസിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി നിർത്തലാക്കുകയും ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി 10% ആക്കുകയും ചെയ്തു. എയ്ഡ്‌സ് നിയന്ത്രണ പരിപാടികൾക്കായി 259 കോടി രൂപയും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു.

പി ചിദംബരം
2005 പി ചിദംബരം

നേരിട്ടുള്ള നികുതി ഈ ബജറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. പ്രതിവർഷം 1,00,000 രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവരെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. 1-1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കിടയിലുള്ള വരുമാനത്തിന് 10%, 1.5-2.5 ലക്ഷം രൂപ 20%, 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന് 30% എന്നിങ്ങനെ നികുതി ചുമത്തി. ദേശീയപാതകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്ക് ലിറ്ററിന് 50 പൈസ സെസും ഏർപ്പെടുത്തി.

പി ചിദംബരം
2006 പി ചിദംബരം

രണ്ടാം യുപി‌എ സർക്കാരിലെ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരം, 2010 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനകം ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു

പി ചിദംബരം
2007 പി ചിദംബരം

വ്യക്തിഗത നികുതിക്കുള്ള ഇളവ് പരിധി സ്ത്രീകൾക്ക് 1,45,000 രൂപയായും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 1,95,000 രൂപയായും ഉയർത്തി. ഡിവിഡന്റ് വിതരണ നികുതി 12.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

പി ചിദംബരം
2008 പി ചിദംബരം

2008 ലെ മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് 2.4 ട്രില്യൺ രൂപയും പ്ലാൻ ഇതര ചെലവ് 5.07 ട്രില്യൺ രൂപയുമാണ്. ചെറുകിട കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ സർക്കാർ എഴുതിത്തള്ളി. കാർഷിക കടാശ്വാസത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് 600 ബില്യൺ രൂപയാണ്.

പ്രണബ് മുഖർജി
2009 പ്രണബ് മുഖർജി

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു നാഷണൽ അർബൻ റിന്യൂവൽ മിഷന്റെ (ജെഎൻ‌എൻ‌യു‌ആർ‌എം) വിഹിതം 87 ശതമാനം ഉയർന്ന് 12,887 കോടി രൂപയായി. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതവും നഗരത്തിലെ ദരിദ്രർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി. രാജീവ് ആവാസ് യോജന എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രണബ് മുഖർജി
2010 പ്രണബ് മുഖർജി

കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2010-11 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ജൈവ വളങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിര കൃഷിക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊന്നും ബജറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ധനനയ നടപടികൾ വരും മാസങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു.

പ്രണബ് മുഖർജി
2011 പ്രണബ് മുഖർജി

സാമൂഹ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള ധന വിഹിതം 17 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,60,887 കോടി രൂപയായി. ഭാരത് നിർമാൻ പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം 10,000 കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം 24 ശതമാനവും ആരോഗ്യം 20 ശതമാനവും ഉയർത്തി. വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ യോഗ്യത 65 വയസിൽ നിന്ന് 60 വർഷമായി കുറച്ചു.

  • 1991-1995

videos

Union budget 2021

കൂടുതൽ ബജറ്റ് വീഡിയോകൾ