ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കാം :

ലോക് സഭ

ലോക് സഭാ 2019 പട്ടിക

ലോക് സഭാ  2019 പട്ടിക

പതിനേഴാം ലോക് സഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം 2019 മാര്‍ച്ച് പത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2019 ഏപ്രില്‍ 11 മുതല്‍ 2019 മെയ് 19 വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഇന്ത്യയിലെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 7 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയക്രമം ചുവടെ

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase

പ്രധാന കഥകള്