നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • HOME
  • »
  • NEWS
  • »
  • career
  • »
  • CBSE 12th Accountancy Solved Paper 2020: CBSE പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം

  CBSE 12th Accountancy Solved Paper 2020: CBSE പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം

  CBSE 12th Accountancy Solved Paper 2020: മാർച്ച് അഞ്ചിന് നടന്ന CBSE പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അറിയാം...

  exam

  exam

  • Aglasem
  • Last Updated :
  • Share this:
   മാർച്ച് അഞ്ചിന് നടന്ന സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണോയെന്ന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സോൾവ്ഡ് ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം.

   For more Solutions from CBSE Board, please Click here:


    
   First published: