നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • HOME
  • »
  • NEWS
  • »
  • career
  • »
  • MHA Recruitment | കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍; അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 20

  MHA Recruitment | കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍; അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 20

  എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടേയും അഭിമുഖത്തിലൂടെയുമായിരിക്കാം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • Share this:
   കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, മാനേജര്‍ തുടങ്ങിയ 33 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
   56 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടേയും അഭിമുഖത്തിലൂടെയുമായിരിക്കാം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

   കമ്പനി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
   ജോലിയുടെ പേര് അസിസ്റ്റന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, മാനേജർ തുടങ്ങിയവർ
   പരസ്യ നമ്പർ E-13012/3/2020 (Rectt.)/(3511273)/6972-85
   ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 33 ഒഴിവുകൾ
   പ്രായ പ്രൊഫൈൽ 56 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
   തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി എഴുത്തുപരീക്ഷ, അഭിമുഖത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമനം നടത്തും.
   അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി 03.11.2021
   അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 20.12.2021
   അപേക്ഷാ രീതി (ഓഫ്‌ലൈൻ) നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
   അപേക്ഷകൾ അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (Est.), ലാൻഡ് പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഒന്നാം നില, ലോക് നായക് ഭവൻ, ഖാൻ മാർക്കറ്റ്, ന്യൂഡൽഹി-110003
   അപേക്ഷ ഫീസ് (ഫീസ് ഇല്ല) അപേക്ഷിക്കാൻ ഫീസില്ല.
   വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം https://www.mha.gov.in/
   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

    https://www.mha.gov.in/sites/default/files/FillingupICPsondeputation_05112021.pdf  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.    എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

   അപേക്ഷകർക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍  www.mha.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും അപേക്ഷിക്കാം.

   Also Readസിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ : നവംബര്‍ 14 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം   യോഗ്യത

   വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് 56 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.   അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം

   അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (Est.), ലാൻഡ് പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഒന്നാം നില, ലോക് നായക് ഭവൻ, ഖാൻ മാർക്കറ്റ്, ന്യൂഡൽഹി-110003   Published by:Karthika M
   First published:
   )}