ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /Crime / ആരാണ് പോലീസ് തിരയുന്ന ജോളിയുടെ ആ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്?

ആരാണ് പോലീസ് തിരയുന്ന ജോളിയുടെ ആ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്?

ജോളിയും സുഹൃത്തും

ജോളിയും സുഹൃത്തും

Police launch search for the close acquaintance of Koodathayi serial-killing accused Jolly | ജോളിയുടെ മൊബൈലിൽ യുവതിയുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ

  • Share this:

    ജോളിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. എൻ.ഐ.ടി പരിസരത്തെ തയ്യൽക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതി ജോളിയുടെ സുഹൃത്തെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. യുവതിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനാവുമെന്നാണ് സൂചന. ജോളിയുടെ മൊബൈലിൽ യുവതിയുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. എൻ.ഐ.ടി. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ധരിച്ച ജോളിക്കൊപ്പം യുവതി എൻ.ഐ.ടി കലോത്സവ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ന്യൂസ് 18ന് ലഭിച്ചു.

    First published:

    Tags: Jolly koodathayi, Koodathayi, Koodathayi case, Koodathayi deaths, Koodathayi murder, Koodathayi murder case