ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /Film / ഷെയ്ൻ നിഗം വിവാദം: സമവായ ചർച്ചകൾ വൈകാൻ സാധ്യത

ഷെയ്ൻ നിഗം വിവാദം: സമവായ ചർച്ചകൾ വൈകാൻ സാധ്യത

ഷെയ്ൻ നിഗം വിവാദം: സമവായ ചർച്ചകൾ വൈകാൻ സാധ്യത

ഷെയ്ൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ സമവായ ചർച്ചകൾ നീളാൻ സാധ്യത... ഡൽഹിയിലുള്ള ഷെയ്ൻ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ചർച്ചകളെന്നാണ് സൂചന

  • News18
  • 1-MIN READ
  • Last Updated :
  • Share this:

    ഷെയ്ൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ സമവായ ചർച്ചകൾ നീളാൻ സാധ്യത... ഡൽഹിയിലുള്ള ഷെയ്ൻ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ചർച്ചകളെന്നാണ് സൂചന.. ഷെയ്നുമായി അമ്മ ഭാരവാഹികൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യും... അതിന് ശേഷമാകും മറ്റ് സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ.

    First published:

    Tags: Ban on Shane Nigam, Shane nigam, Shane Nigam controversy, Shane nigam films, Shane Nigam issue