ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /India / ഇന്ത്യയിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വവും ആർത്തവ ശുചിത്വവും - വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വവും ആർത്തവ ശുചിത്വവും - വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളും

ന്യൂസ് 18-നോടൊപ്പം ഹാർപിക് 3 വർഷം മുമ്പ് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി സംരംഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സമഗ്ര ശുചിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്

ന്യൂസ് 18-നോടൊപ്പം ഹാർപിക് 3 വർഷം മുമ്പ് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി സംരംഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സമഗ്ര ശുചിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്

ന്യൂസ് 18-നോടൊപ്പം ഹാർപിക് 3 വർഷം മുമ്പ് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി സംരംഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സമഗ്ര ശുചിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്

  • Share this:

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ (നിങ്ങൾക്ക് ആർത്തവം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും) വൃത്തികെട്ട ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ ഭീകരത നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും, ടോയ്‌ലറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത്, പക്ഷേ അതൊരു ചെറിയ സുഖമാണ്.

ലാവറ്ററി കെയർ വിഭാഗത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ബ്രാൻഡായ ‘ഹാർപിക്’, വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെയും നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി. ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശാരീരികമായി അടുത്ത് വരേണ്ടി വരുന്നതിനാലും സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളായ ആർത്തവം, ഗർഭകാലം എന്നിവ കാരണം ടോയ്‌ലറ്റിൽ നിന്ന് പകരുന്ന അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അടുപ്പമുള്ള ശുചിത്വം അത് തോന്നുന്നത് പോലെയാണ്: അടുപ്പം

മിക്ക നഗരങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും, അവരുടെ സ്വകാര്യ ടോയ്‌ലറ്റില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ സ്വകാര്യതയുടെ അഭാവം സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഹൃദയഭൂമിയായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിൽ പലർക്കും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇത് ഒരു ഭീകരമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു: ടോയ്‌ലറ്റുകളില്ല, സ്വകാര്യതയില്ല, സൗകര്യമില്ല. അവരുടെ ആർത്തവ പാഡുകൾ മാറ്റാൻ സ്ഥലമില്ല, അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല, അവ കഴുകാൻ ഇടമില്ല. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ നോക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ആർത്തവ പാഡുകൾ മാറ്റാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു.

എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്; ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ഭൂമിയിലെ അവളുടെ വർഷങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഓരോ സ്ത്രീയും കടന്നുപോകുന്ന പ്രകൃതിദത്തവും ശാരീരികവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇത് ‘വൃത്തികെട്ടതും’ ‘അശുദ്ധവും’ ‘ലജ്ജാകരവും’ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മനോഭാവങ്ങൾ ആർത്തവ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ വിലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അമ്മമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അമ്മമാരിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിശബ്ദമായ ഉത്തരവുകളുടെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ, അവൾ ചെയ്‌തിരുന്ന ശീലം അവൾ മകൾക്ക് കൈമാറും, ഇത് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് പാകമായ ശാരീരിക അവസ്ഥകളിലേക്ക് അവളെ എത്തിക്കും.

വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ:

അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ആർത്തവ പാഡുകളും മാറുന്നത് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു: ആരും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

അവർ മികച്ച ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു: ഈ മനസ്സമാധാനം മികച്ച ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു: പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പാഡ് തൽക്ഷണം കഴുകുക, പാഡുകൾ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം കഴുകുക തുടങ്ങിയവ.

അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ടോയ്‌ലറ്റ് കമോഡിൽ ഇരിക്കാം: എയർ ചെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ? അവളുടെ ഉത്തരം ‘അതെ’ എന്നായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശാരീരികമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടതിനാൽ, വൃത്തികെട്ട ടോയ്‌ലറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ പാഡുകൾ മാറ്റുകയും കഴുകുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അവർക്ക് അണുബാധ നിരക്ക് കുറവായിരിക്കും: വൃത്തികെട്ട ടോയ്‌ലറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂത്രനാളി അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, കാരണം സ്ത്രീയുടെ മൂത്രനാളി (മൂത്രാശയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്യൂബ്) പുരുഷനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പാഡുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി അണുബാധകൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്, ഈ പാഡുകൾ ശരിയായി കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.

അവർക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പോകാം: ഒരു ടോയ്‌ലറ്റ് വൃത്തിയും സുരക്ഷിതവുമാകുമ്പോൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനർത്ഥം അവർക്ക് അവരുടെ ആർത്തവ ശുചിത്വം നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മാത്രമല്ല അവർ അത് ‘പിടിച്ച്’ നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും; ഇത് കൈവശം വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് – വൃക്കകൾ പോലുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരോഗ്യകരമാണ്, മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

വീക്ഷണത്തിന്റെ വിടവ്

ജീവിതത്തിന്റെ 40 വർഷത്തോളം എല്ലാ സ്ത്രീകളും കടന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും, മാന്യമായ സമൂഹത്തിൽ ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിഷിദ്ധം സ്ത്രീകളെ പലവിധത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നു: പലർക്കും അവർ തിരിച്ചറിയാത്ത സങ്കീർണതകൾ അസാധാരണമാണ്. വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്‌ലറ്റുകളിൽ നിന്നും മോശം ശുചിത്വ രീതികളിൽ നിന്നും പിടിപെടുന്ന ഒഴിവാക്കാവുന്ന അണുബാധകളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നു, അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മടിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അണുബാധകൾ കൂടുതൽ കാലം അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. ആർത്തവത്തെ ലജ്ജയോടെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു

അതേ അവസ്ഥ.

ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പോയിന്റ് ആർത്തവമല്ല. സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഉപഗ്രൂപ്പും നിരീക്ഷിച്ചു, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനം തുടർച്ചയായ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണെന്നും ചിന്താഗതിയിൽ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിരവധി ശുപാർശകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ, ഈ യോഗ്യമായ ഉദ്യമത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് നിരവധി പങ്കാളികൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. “പാഡ് മാൻ” എന്ന സിനിമ ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സിനിമ, ജിമ്മിൽ പോകുക, ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുക തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ (ആണും പെണ്ണും!) സാനിറ്ററി പാഡുകളുമായി പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിനും തുടക്കമിട്ടു.

നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വത്തിന്റെയും ശക്തമായ ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യവും മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവുമായുള്ള അവയുടെ ബന്ധവും അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ബ്രാൻഡുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹാർപിക് സ്ത്രീകളോട് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളോടും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. സെസെം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ, സ്‌കൂളുകളിലൂടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൂടെയും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പോസിറ്റീവ് ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം, ശുചിത്വ പരിജ്ഞാനം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 17.5 ദശലക്ഷം കുട്ടികളുമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ന്യൂസ് 18-നോടൊപ്പം ഹാർപിക് 3 വർഷം മുമ്പ് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി സംരംഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സമഗ്ര ശുചിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്. മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി എല്ലാ ലിംഗങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും ജാതികൾക്കും ക്ലാസുകൾക്കും തുല്യതയെ വാദിക്കുന്നു, വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഒരു പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി; ഏപ്രിൽ 7-ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ, മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി നയരൂപകർത്താക്കളെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും അഭിനേതാക്കളെയും സെലിബ്രിറ്റികളെയും ചിന്താ നേതാക്കളെയും ന്യൂസ് 18 ന്റെയും റെക്കിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒരു പാനലിനൊപ്പം ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗത്തിലും ശുചീകരണത്തിലും പെരുമാറ്റ മാറ്റത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

റെക്കിറ്റ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം, സംവേദനാത്മക ചോദ്യോത്തര സെഷനുകൾ, പാനൽ ചർച്ചകൾ എന്നിവ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ബ്രജേഷ് പതക്, എസ്ഒഎ, റെക്കിറ്റ്, രവി ഭട്‌നാഗർ, യുപി ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, അഭിനേതാക്കളായ ശിൽപ ഷെട്ടി, കാജൽ അഗർവാൾ എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നു. , റീജിയണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹൈജീൻ, റെക്കിറ്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യ, സൗരഭ് ജെയിൻ, കായികതാരം സാനിയ മിർസ, ഗ്രാമാലയ സ്ഥാപകൻ പത്മശ്രീ എസ്. ദാമോദരൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രൈമറി സ്കൂൾ നറുവാറിലെ സന്ദർശനം, ശുചിത്വ നായകന്മാരുമായും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായും ഒരു ‘ചൗപൽ’ ആശയവിനിമയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാരണാസിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവേഷനുകളും പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

സ്വച്ഛ് ഭാരതിൽ നിന്ന് സ്വസ്ത് ഭാരത് ഉദയം ചെയ്യും. നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന സ്ത്രീകളല്ലേ ഈ ദേശീയ സംവാദത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്? ചർച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ചേർക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ.

First published:

Tags: Mission Paani, News18, Swachh Bharat Mission