HOME /NEWS /India / ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റം ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റം ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പലപ്പോഴും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും വേണ്ടത്ര അറിവില്ല

പലപ്പോഴും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും വേണ്ടത്ര അറിവില്ല

പലപ്പോഴും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും വേണ്ടത്ര അറിവില്ല

 • Share this:

  ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം 813 ദിവസം കുളിമുറിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു – അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 2 വർഷത്തിലധികം. നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ടോയ്‌ലറ്റ്.

  ശുചിത്വം മനുഷ്യാവകാശമാണ്. സ്വകാര്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, അന്തസ്സും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന, ശാരീരികമായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ “വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ” എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ശുചീകരണം ഒരു പൊതു നന്മയാണ്, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിലും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനത്തിൽ സമൂഹത്തിലുടനീളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. സുരക്ഷിതവും വൃത്തിഹീനവുമായ ടോയ്‌ലറ്റുകളും മോശം ശുചീകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളും വയറിളക്കവും വിര അണുബാധയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളെ ആനുപാതികമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

  സ്വന്തമായി വ്യക്തിഗത ടോയ്‌ലറ്റ് ലഭ്യതയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും, മതിയായ ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വവും നല്ല ശുചിത്വ രീതികളും ഈ രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്രധാനമാണ്.

  നഗരങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉടമകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ, കക്കൂസ് ശുചിത്വം പരിപാലിക്കാൻ വീട്ടുജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും. പലപ്പോഴും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നല്ല ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും വേണ്ടത്ര അറിവില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലാവറ്ററി കെയർ ബ്രാൻഡായ ഹാർപിക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണിത്. വർഷങ്ങളായി, ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി ടോയ്‌ലറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിവിധ ചെറിയ നടപടികളെക്കുറിച്ചും നിരവധി കാമ്പെയ്‌നുകൾക്ക് ഹാർപിക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൃത്തിയുള്ളതും നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ടോയ്‌ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, മോശം ശുചീകരണവും മോശം ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങളും എല്ലാവരേയും ബാധിക്കുകയും മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു മലിനമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിൽ, മോശം ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചീകരണം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ, വരുമാന നഷ്ടം, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ, മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് ആനുപാതികമായി ഏറ്റവും ദുർബലരും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ ആളുകളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയും വൈകല്യമുള്ളവരെയും ബാധിക്കുന്നു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അനാരോഗ്യകരവും അനിയന്ത്രിതവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അസ്വീകാര്യമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളും അപമാനങ്ങളും നേരിടുന്നു.

  ഇന്ത്യയിൽ, സർക്കാരിന്റെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടോയ്‌ലറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമായി, ഇത് ഈ സമൂഹങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ജലജന്യവും ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും, ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും.

  കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നം

  എന്നിരുന്നാലും, സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഉപഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സമവാക്യത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമാണ്. ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും അവ പരിപാലിക്കുന്നതിലും നാം പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. യുവാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഉപഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ സന്ദേശത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും മാറ്റത്തിന്റെ സന്നദ്ധ അംബാസഡർമാരായിരുന്നു.

  നിരവധി പ്രധാന നടപടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉപഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ശുപാർശകളിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു:

  • ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഒരു അധ്യായം ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികളിൽ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ വളർത്തുക.
  • ഓരോ സ്കൂളിലും കോളേജിലും, ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘സ്വച്ഛത സേനാനി’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കാം.
  • ഖര, ദ്രവമാലിന്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഐടിഐകളിലും പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലും/കോളേജുകളിലും നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്‌സുകൾ/ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാം.
  • പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ശുചീകരണത്തിലും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര തലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
  • വിദേശ സർവകലാശാലകൾ/ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത ഗവേഷണ പരിപാടികൾ മാലിന്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
  • ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള നടപടികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ Behaviour Change Communication (BCC) തന്ത്രം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ശുപാർശകളും അവർ കൊണ്ടുവന്നു:
  • ശുചിത്വത്തിന്റെയും ശുചിത്വത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക/ചിന്തയുള്ള നേതാക്കൾ, സെലിബ്രിറ്റികൾ, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും അവരുടെ സുസ്ഥിരതയ്‌ക്കായി പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പണം നൽകാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇ-ന്യൂസ്, വെബ്, പ്രിന്റ് എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ വിപുലമായ മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങൾ.
  • മൂന്ന് R-കളുടെ വക്താവ്: Reduce, Reuse and Recycle.
  • ശുചീകരണ ജോലികൾ മാന്യമായ ജോലിയായി കാണുകയും പരക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ.

  ഈ നിർദേശങ്ങൾ വെറും കടലാസിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല.

  ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കർണാടകയിലെ കൊപ്പൽ ജില്ലയിൽ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 28 കാരനായ അഭിഷേക് കുമാർ ശർമ്മ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിലുടനീളം സൈക്ലിംഗ് നടത്തി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും നിർണായകമായ ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു. ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റാനും എല്ലാ വീടുകളും സംഭാവന നൽകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് ലഭ്യതയുള്ള രാജ്യമായി നാം മാറുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഊന്നിപ്പറയാനും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ കക്കൂസുകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കത്തെഴുതി. ആടുകളെ വിറ്റ് സ്വന്തമായി ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു. പിന്നീട് അവരെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പ്രതീകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

  വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകളിലേക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നേറ്റം

  ഭാഗ്യവശാൽ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മാത്രമല്ല, നിരവധി പൊതു വ്യക്തികളും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും മെച്ചപ്പെട്ട ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകത അറിയിക്കാൻ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പേർ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണ ഡ്രൈവുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, മറ്റ് പലരും തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തി. ടോയ്‌ലറ്റ്: ഏക് പ്രേം കഥ, പാഡ് മാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ശരിയായ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെയും കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും സർക്കാരിതര ഏജൻസികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പൊതുവായ എതിർപ്പുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മികച്ച ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

  തീർച്ചയായും, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ വൃത്തിയായും ഉപയോഗയോഗ്യമായും സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ്. വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ അർഹമായ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ലഭിക്കാത്ത ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു ഇത്. 2019-ൽ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ നടന്ന കുംഭമേളയിൽ, അഭൂതപൂർവമായ ആംഗ്യത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഞ്ച് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി, അവരെ കർമ്മയോഗികളായി വാഴ്ത്തുകയും അവരുടെ സേവനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾ സമൂഹത്തിലെ അവശ്യ അംഗങ്ങളാണെന്നും അവരുടെ ജോലി അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം ഈ പ്രതീകാത്മക പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും നൽകി.

  തീർച്ചയായും, ടോയ്‌ലറ്റ് കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഹാർപിക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാന്യമായ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുമായി അവരെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുനരധിവാസത്തിലൂടെ മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016-ൽ ഹാർപിക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടോയ്‌ലറ്റ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, ഇതര ഉപജീവന നൈപുണ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം ഉന്നമിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിജ്ഞാന പങ്കിടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കോളേജിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിവിധ സംഘടനകളിൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് നൽകുന്നു. ഋഷികേശിലെ ആശയത്തിന്റെ വിജയകരമായ തെളിവിനെത്തുടർന്ന്, ഹാർപിക്, ജാഗരൺ പെഹൽ, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഔറംഗബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലോക ടോയ്‌ലറ്റ് കോളേജുകൾ തുറന്നു.

  ന്യൂസ് 18-നൊപ്പം ഹാർപിക് 3 വർഷം മുമ്പ് മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി സംരംഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശുചിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്. മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനി എല്ലാ ലിംഗങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും ജാതികൾക്കും ക്ലാസുകൾക്കും തുല്യതയെ വാദിക്കുന്നു, വൃത്തിയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഒരു പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

  ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ 7 ന്; ഇന്ത്യയിലെ ശുചിത്വ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉയർന്നുവരുന്ന പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ നയരൂപകർത്താക്കൾ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ, അഭിനേതാക്കൾ, സെലിബ്രിറ്റികൾ, ചിന്തകരായ നേതാക്കൾ എന്നിവരും റെക്കിറ്റിന്റെ നേതൃത്വവും ന്യൂസ് 18 ഉം ഉൾപ്പെടുന്ന മിഷൻ സ്വച്ഛത ഔർ പാനിയുടെ പിന്തുണയിൽ ഹാർപിക്കും ന്യൂസ് 18 ഉം ഒരു പാനൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.

  റെക്കിറ്റ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം, സംവേദനാത്മക ചോദ്യോത്തര സെഷനുകൾ, പാനൽ ചർച്ചകൾ എന്നിവ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ബ്രജേഷ് പതക്, എസ്ഒഎ, റെക്കിറ്റ്, രവി ഭട്‌നാഗർ, യുപി ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, അഭിനേതാക്കളായ ശിൽപ ഷെട്ടി, കാജൽ അഗർവാൾ എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നു. , റീജിയണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹൈജീൻ, റെക്കിറ്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യ, സൗരഭ് ജെയിൻ, കായികതാരം സാനിയ മിർസ, ഗ്രാമാലയ സ്ഥാപകൻ പത്മശ്രീ എസ്. ദാമോദരൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രൈമറി സ്കൂൾ നറുവാറിലെ സന്ദർശനം, ശുചിത്വ നായകന്മാരുമായും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായും ഒരു ‘ചൗപൽ’ ആശയവിനിമയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാരണാസിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവേഷനുകളും പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

  ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ വഹിക്കണം. സ്വസ്‌ത് ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള വഴി സ്വച്ഛ ഭാരതത്തിലൂടെയാണ്. ദേശീയ സംഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക.

  First published:

  Tags: Mission Paani, Swachh Bharat Mission, Toilet