ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /Life / Work place Tips | മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച് ബോസ് വഴക്കുപറഞ്ഞോ? അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

Work place Tips | മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച് ബോസ് വഴക്കുപറഞ്ഞോ? അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

അമിതമായി വിമർശിക്കുകയും വഴക്കുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോസ് കാരണം മതിയായ ജോലിയെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, വായിക്കുക

അമിതമായി വിമർശിക്കുകയും വഴക്കുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോസ് കാരണം മതിയായ ജോലിയെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, വായിക്കുക

അമിതമായി വിമർശിക്കുകയും വഴക്കുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോസ് കാരണം മതിയായ ജോലിയെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, വായിക്കുക

  • Share this:

ജോലി സ്ഥലത്ത് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച് ബോസ് വഴക്കുപറയുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചിലരെയെങ്കിലും മാനസികമായി തളർത്തും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച് ബോസ് വിമർശിച്ചാൽ, അസ്വസ്ഥനാകാതെയും ദേഷ്യപ്പെടാതെയും ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. അമിതമായി വിമർശിക്കുകയും വഴക്കുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോസ് കാരണം മതിയായ ജോലിയെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, വായിക്കുക.

1. ബോസിന്‍റെ വിമർശനം വ്യക്തിപരമായി എടുക്കരുത്

ബോസ് വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാനാകും. അവർ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നതിലുപരി ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണമായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഉപകരിക്കും. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവർ നിങ്ങളേക്കാൾ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളയാളാണ്. അവരുടെ വിമർശനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് സ്വകാര്യമായി അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

2. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ, അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. പകരം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവരിൽനിന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക. ഇതുവഴി, നിങ്ങളുടെ ബോസ് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനും ഭാവിയിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കരുതുക.

3. കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക

പിന്നീട് റഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ബോസ് പറയുന്നതെല്ലാം എഴുതിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശകാരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അക്കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രധാനം.

4. വിശദീകരണത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുക

ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബോസ് അവർ പറയുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ അവർ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

Also Read- Parenting Tips | മാതാപിതാക്കള്‍ ഈ തെറ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക; കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ വരെ ബാധിച്ചേക്കാം

5. ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബോസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് വരുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവരോട് പറയുക. വിമർശനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശാന്തത പാലിക്കുക.

First published:

Tags: Life hacks, Work place