• HOME
 • »
 • NEWS
 • »
 • money
 • »
 • Mission Paani | ജലസംരക്ഷണത്തിന് വഴികാട്ടിയാകാൻ ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്നു പ്രോജക്ടുകൾ

Mission Paani | ജലസംരക്ഷണത്തിന് വഴികാട്ടിയാകാൻ ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്നു പ്രോജക്ടുകൾ

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പദ്ധതികൾ ഇതാ.

Mission Paani

Mission Paani

 • Share this:
  മനുഷ്യ ജീവിതം ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തെയും ശുചിത്വത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മൺസൂൺ മഴയിൽ ഭൂഗർഭവും ഉപരിതല ജലവുമായി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇക്കാരണത്താൽ, നഗര -ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിതം കാലാവസ്ഥയെയും വാർഷിക മഴയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ശുചിത്വത്തിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചു.
  ഭാവിയിൽ ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ദിശയിൽ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം നടത്താൻ സമൂഹം ഒത്തുചേരേണ്ട സമയമാണിത്. സമീപകാലത്ത്, നിരവധി ചെറുകിട ജലസംരക്ഷണ, ശുചിത്വ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകി. വിവിധ പുരസ്ക്കാരങ്ങളാൽ ഈ പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
  വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം ആവർത്തിക്കാവുന്ന അത്തരം ചില പദ്ധതികൾ ഇതാ. സീസണൽ മഴയിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും.

  ജൽ സഞ്ചയ് പദ്ധതി

  ഈ പദ്ധതി നളന്ദയിൽ ആരംഭിച്ചു, കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കർഷകർക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഒരു പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമുഖ സമീപനമാണ് ജൽ സഞ്ചയ് പദ്ധതി പിന്തുടർന്നത്. കൂടുതൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ജലസേചന കനാലുകളിൽ നിന്നും പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അവസാനമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ജലസംഭരണിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
  പ്രോജക്ട് ജൽ സഞ്ചയ് കർഷകരുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുകയും ശാശ്വത പരിഹാരം നൽകാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

  100 കുളങ്ങൾ 50 ദിവസം

  1980 ൽ എറണാകുളത്ത് ഏകദേശം 3000 കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2016 ൽ ഈ എണ്ണം 700 ആയി ചുരുങ്ങി. ജില്ലയിൽ കടുത്ത വരൾച്ച ബാധിച്ച വർഷം കൂടിയായിരുന്നു അത്. അടുത്ത വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ച ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കി.

  അപ്പോഴാണ് '100 കുളങ്ങൾ 50 ദിവസം' എന്ന പദ്ധതി ജില്ലാ കലക്ടർ കെ.മുഹമ്മദ് വൈ.സഫിറുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആളുകളുടെ അഭൂതപൂർവമായ പിന്തുണയോടെ, 43 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 163 കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി.

  കൃഷിക്കുപുറമേ, തുണി അലക്കൽ പോലുള്ള ചില വീട്ടുജോലികൾക്കും കുളത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാവുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

  ജീവിക പദ്ധതി

  80 ശതമാനം ജനങ്ങളും കർഷകരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാർഷിക ജില്ലയാണ് ഉധംപൂർ. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുളത്തിലെ വറ്റാത്ത ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഈ കുളങ്ങൾ ജലസംഭരണ ​​ഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം വഴി എല്ലാ കർഷകർക്കും വെള്ളം നൽകുന്നു, ഇത് ജല പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗമാണ്.

  ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ശുചിത്വവും ഒരു ആവശ്യം മാത്രമല്ല. അവരും നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളിടത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ബോധവൽക്കരണത്തോടെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നു.

  ന്യൂസ് 18, ഹാർപിക് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ സംരംഭമായ മിഷൻ പാനിക്ക് ജലസംരക്ഷണവും പൊതു ശുചിത്വവും എന്ന ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ജലസംരകഷണം, പൊതുശുചിത്വം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് മിഷൻ പാനി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. https://www.news18.com/mission-paani/ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഈ സംരഭത്തിൽ ചേരാം.
  Published by:Anuraj GR
  First published: