• HOME
 • »
 • NEWS
 • »
 • money
 • »
 • EXPLAINER| റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കും?

EXPLAINER| റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കും?

Explanation on RBI Announcement | ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ തകർന്നാൽ, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടം രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

Indian Rupee

Indian Rupee

 • Last Updated :
 • Share this:
  ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ പലിശ നിരക്കിൽ മതിയായ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ചില നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക് ഡൌണായതിനാൽ ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയമാണിത്. യഥാസമയം ധനസഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ പലരും പാപ്പരാകും. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ തകർന്നാൽ, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടം രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

  റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടികളും അവയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും നോക്കാം

  1. TLTRO 2.0

  ചെറുകിട ഇടത്തരം, മൈക്രോ ബിസിനസുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾക്കും (എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി) മൈക്രോഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പണലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 50,000 കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടാർഗെറ്റഡ് ലോംഗ് ടേം റിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ (ടി‌എൽ‌ടി‌ആർ‌ഒ) റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

  അപ്പോൾ TLTRO എന്താണ്?

  മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് റിപ്പോ നിരക്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് പണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ടി‌എൽ‌ടി‌ആർ‌ഒ. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പണലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ, കമ്പനികളുടെ വായ്പയെടുക്കൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. അതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്ക്, ബാങ്കുകൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞ ഫണ്ട് നൽകുന്നു, അത് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ബോണ്ടുകളാക്കി കമ്പനികൾക്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നു.

  TLTRO 1 ഉണ്ടായിരുന്നോ?

  അതെ, മാർച്ച് അവസാന വാരത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ മികച്ച ആസ്തിയുള്ള വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ (പി‌എസ്‌യു) എല്ലാ പണവും ഏറ്റെടുത്തു. എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികൾക്കും മൈക്രോഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (എം‌എഫ്‌ഐ) ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല.

  TLTRO 2ൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

  ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 50,000 കോടി രൂപ കടം വാങ്ങാം, തുടർന്ന് ആ പണം നിക്ഷേപ ഗ്രേഡ് ബോണ്ടുകൾ, കൊമേഴ്‌സ്യൽ പേപ്പർ, എൻ‌ബി‌എഫ്‌സിയുടെ മാറ്റാനാവാത്ത ഡിബഞ്ചറുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇതിന്‍റെ പകുതിയെങ്കിലും ചെറുകിട, ഇടത്തരം എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി, എം‌എഫ്‌ഐ എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പയായി നൽകണം.

  2. നബാർഡ്, എൻ‌എച്ച്‌ബി, സിഡ്‌ബി എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള പുനർ‌ സാമ്പത്തികസഹായം

  നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആന്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറിന് (നബാർഡ്) 25000 കോടിയും നാഷണൽ ഹൌസിംഗ് ബാങ്ക് 10,000 കോടിയും സിഡ്ബിയ്ക്ക് 15,000 കോടി രൂപയും റിസർവ് ബാങ്ക് പുനർ‌ സാമ്പത്തികസഹായമായി നൽകും.

  നബാർഡിന് പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾക്ക് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാനും സിഡ്ബിക്ക് ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്ക് വായ്പ നൽകാനും എൻ‌എച്ച്‌ബിക്ക് ഭവന ധനകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് (എച്ച്എഫ്സി) വായ്പ നൽകാനും കഴിയും, ഇവയെല്ലാം കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലായിരിക്കും നൽകുക.

  3. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്കിൽ 25 ബി‌പി‌എസ് കുറവ് വരുത്തുക

  ദ്രവ്യത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി (എൽ‌എ‌എഫ്) പ്രകാരം നിശ്ചിത റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറച്ചു. ഇതോടെ 4.0 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.75 ശതമാനമായാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് കുറഞ്ഞത്.

  ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, കേന്ദ്ര ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആർ‌ബി‌ഐ, ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ. ആർബിഐയിൽനിന്ന് ബാങ്കുകൾ വായ്പ എടുക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് റിപ്പോ നിരക്ക്. അടുത്തിടെ ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പയെടുക്കുന്ന നിരക്ക് (75 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ) കുറച്ചെങ്കിലും ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് കണ്ടെത്തി. പകരം, അവർ റിസർവ് ബാങ്കിലുള്ള പണം പിൻവലിക്കാതെ നാലു ശതമാനം നിരക്ക് നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 3.75 ശതമാനമാക്കിയത്.

  റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്കിൽ കുറവു വരുത്തുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് ലാഭം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ബിസിനസുകൾക്കും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കും പണം കടം കൊടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്.
  You may also like:ഹൃദയാഘാതം: സൗദിയിൽ പ്രവാസി മലയാളി മരിച്ചു [NEWS]COVID 19| രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് ഫലം അറിയാം; ചെലവ് 1000 രൂപമാത്രം; നൂതന കിറ്റുമായി ശ്രീചിത്ര [NEWS]COVID 19| രണ്ട് മരണം കൂടി; യുഎഇയിൽ 460 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു [NEWS]
  4. സംസ്ഥാനങഅങൾക്കുള്ള WMA പരിധി ഉയർത്തി

  സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള WMA(വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ്) പരിധി 60 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 2020 സെപ്റ്റംബർ 20 വരെയായിരിക്കുമിത്.

  ഡബ്ല്യുഎം‌എ കൃത്യമായി എന്താണ്?

  പേയ്‌മെന്റുകളും രസീതുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ പദ്ധതിയാണ് വേസ് ആന്റ് മെൻസ് അഡ്വാൻസസ്.

  അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

  ഡബ്ല്യുഎം‌എയ്ക്ക് കീഴിൽ, സർക്കാരുകൾക്ക് ആർ‌ബി‌ഐയിൽ നിന്ന് ഉടനടി പണം നേടാനും പലിശ സഹിതം അടുത്ത 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ നൽകാനും കഴിയും. നിലവിലുള്ള റിപ്പോ നിരക്കിൽ പലിശ ഈടാക്കും.

  90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിലോ?

  ഇത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റായി കണക്കാക്കുകയും തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഉയർന്ന ഡബ്ല്യുഎം‌എ പരിധി എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

  കോവിഡ് വിരുദ്ധ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾക്ക് കൂടുതൽ വായ്പയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് ഡബ്ല്യുഎം‌എ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ പലിശനിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ബോണ്ട് മാർക്കറ്റുകളെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും

  5. എൻ‌പി‌എ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ

  അടുത്തിടെയുള്ള ആർ‌ബി‌ഐ മൊറട്ടോറിയം മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശപ്രകാരം വായ്പകൾ‌ തിരിച്ചടയ്‌ക്കുന്നതിന്‌ മൂന്ന്‌ മാസത്തെ സാവകാശം നൽകാൻ ബാങ്കുകളും എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം, അക്കൌണ്ട് സ്റ്റാൻ‌ഡേർ‌ഡ് ആയി തുടരും, മാത്രമല്ല അവയെ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയായി (എൻ‌പി‌എ) തരംതിരിക്കില്ല.

  സാധാരണയായി, 90 ദിവസത്തേക്ക് പലിശയോ പ്രധാന തിരിച്ചടവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൌണ്ടിനെ എൻ‌പി‌എ ആയി തരംതിരിക്കും.

  എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതിയും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്, മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും പത്ത് ശതമാനം അധിക തുക നീക്കിവയ്ക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക്, ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

  6. പരിഹാര സമയത്തിന്റെ വിപുലീകരണം

  ജൂൺ 7 ലെ സർക്കുലർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രെസ്ഡ് അസറ്റ് റെസലൂഷൻ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ, സ്ഥിരസ്ഥിതി തീയതി മുതൽ 210 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌പി‌എ ആകുന്നതിൽ നിന്ന് 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് 20 ശതമാനം അധിക വ്യവസ്ഥ നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. റെസല്യൂഷൻ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 90 ദിവസം നീട്ടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു.

  7. എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികൾ‌ക്കായി റിയൽ‌ എസ്റ്റേറ്റ് വായ്പാ ആശ്വാസം‌

  എൻ‌ബി‌എഫ്‌സിയുടെ റിയൽ‌ എസ്റ്റേറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ‌ക്ക് വാണിജ്യപരമായ ആരംഭ തീയതി (ഡി‌സി‌സി‌ഒ) ഒരു വർഷം വരെ വൈകുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അക്കൌണ്ടുകളെ എൻ‌പി‌എ എന്ന് തരംതിരിക്കേണ്ടതില്ല. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ ഇളവ് നൽകി. ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു.

  8. ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ റിലാക്സേഷൻ

  എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെയും ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ (എൽസിആർ) ആവശ്യകത നിലവിൽ 100 ​​ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനമായി റിസർവ് ബാങ്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

  എന്താണ് LCR?

  ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ബാങ്കുകൾ കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉയർന്ന ലിക്വിഡ് ആസ്തികളാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ഹ്രസ്വകാല ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആസ്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.

  മുമ്പത്തെ നിയമം എന്തായിരുന്നു?

  30 ദിവസത്തെ കഠിനമായ സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അതിന്റെ ഉയർന്ന പണമൊഴുക്കിനേക്കാൾ തുല്യമോ വലുതോ ആയ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലിക്വിഡ് ആസ്തികൾ (എച്ച്ക്യുഎൽ) കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  നിയമത്തിലെ മാറ്റം എന്താണ്?

  30 ദിവസത്തെ സ്‌ട്രെസ് പിരീഡ് ആവശ്യകതയുടെ 80 ശതമാനമായി ഈ നിയമം ഇളവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

  ഇത് എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

  പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ പണലഭ്യത നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും

  9. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കുക

  എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും 2020 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷം) ലാഭവിഹിതം നൽകില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ഇത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യും.
  First published: