ഭയം ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ നിശബ്ദത ഒരു ആഭരണം ആണെന്ന് ദ്രുപദ് ഗൗതം എന്ന പതിനഞ്ചുകാരൻ എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസിലേക്ക് വരെ ഭയം കുടിയേറിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പിഎൻ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍റെ കവിതയും ഐസക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു.  പ്രഭാവർമ, വിനോദ് വി ഷാജിയും , റഫീക് അഹമ്മദ്, ബെന്യാമിൻ, കെജിഎസ് എന്നിവരുടെ വരികളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഐസക്ക് ബജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് കടന്നത്.