നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • HOME
  • »
  • NEWS
  • »
  • money
  • »
  • SBIക്ക് RBIയുടെ വക ഒരു കോടി രൂപ പിഴ

  SBIക്ക് RBIയുടെ വക ഒരു കോടി രൂപ പിഴ

  ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിഴ ചുമത്തി

  എസ്.ബി.ഐ

  എസ്.ബി.ഐ

  • Share this:
   ന്യൂഡൽഹി: ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിഴ ചുമത്തി. ഒരു കോടി രൂപയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

   1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 47 A അനുസരിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. വായ്പ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാലാണ് അറസ്റ്റ്.

   വായ്പ നൽകുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളും വായ്പാതുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും എസ് ബി ഐ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

   First published:
   )}