ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /World / കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നെതർലാൻഡ് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ട്?

കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നെതർലാൻഡ് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ട്?

കർഷകരെ അവരുടെ മലിനീകരണ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ഭൂമിയും പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്

കർഷകരെ അവരുടെ മലിനീകരണ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ഭൂമിയും പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്

കർഷകരെ അവരുടെ മലിനീകരണ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ഭൂമിയും പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്

  • Share this:

നെതർലാൻഡ്സിൽ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പരിഗണനയിൽ. കർഷകരെ അവരുടെ മലിനീകരണ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ഭൂമിയും പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

എന്താണ് നിർദ്ദേശം?നെതർലാൻഡിലെ ധനകാര്യ, കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം മൂന്നിലൊന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസ കയറ്റുമതിക്കാരാണ് നെതർലാൻഡ്സ്. 100 മില്യണിലധികം കന്നുകാലികളും കോഴികളും പന്നികളും ഉള്ള യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. 2018ൽ രാജ്യത്ത് രണ്ട് കിലോ മീറ്ററിനുള്ളിൽ ശരാശരി 14 ആടുകൾ, 93 കന്നുകാലികൾ, 298 പന്നികൾ, 2372 കോഴികൾ എന്നിവയും 414 വ്യക്തികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും കന്നുകാലി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പൊതു ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണിത്. 2007-10 ൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കന്നുകാലി മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ ക്യു പനി പകർച്ചവ്യാധിക്കുശേഷമാണ് ഈ ചർച്ച വ്യാപകമായത്

നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന്(കണ്ണൂർ)

തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽഅമിതമായ നൈട്രജൻ പുറന്തള്ളൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയാണ് നെതർലാൻഡ് നേരിടുന്നത്. കന്നുകാലികളുടെ മൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ സംയുക്തമായ അമോണിയയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഈ അമോണിയ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രവേശിക്കും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമിതമായ നൈട്രജൻ പ്രകൃതിദത്ത ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കും. നൈട്രജൻ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന ആൽഗകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എൽസെവിയറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച്, കന്നുകാലികളുടെ ഉത്പാദനം ഭൂഗർഭജലത്തിലെ നൈട്രേറ്റ് മലിനീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മണ്ണിൽ നിന്നും ഭൂഗർഭജലത്തിൽ നിന്നും പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം പറയുന്നു. കൂടാതെ, നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം അമ്ലവൽക്കരണത്തിലൂടെയും യൂട്രോഫിക്കേഷനിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. രാജ്യത്തെ പ്രകൃതിദത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ 60% ഉപരിതലവും ഉയർന്ന നൈട്രജൻ നിക്ഷേപത്തിന് വിധേയമാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

“നെതർലാൻഡിലെ കന്നുകാലി ഉത്പാദനം മൊത്തം നൈട്രജൻ നിക്ഷേപത്തിൽ ഏകദേശം 40% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായും അമോണിയയുടെ പുറന്തള്ളൽ വഴിയാണിത്. അമോണിയയുടെ പുറന്തള്ളലിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന 63% കന്നുകാലികളിൽ നിന്നാണ്. ബാക്കി 21% പന്നികളിൽ നിന്നും 11% കോഴി വളർത്തലിൽ നിന്നുമാണ്.

നെതർലാൻഡിലെ പ്രതിസന്ധി എത്ര ഗുരുതരമാണ്?"നൈട്രജൻ പ്രതിസന്ധി" കുറച്ചുകാലമായി നേരിടുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയം രാജ്യത്ത് വലിയ ആശങ്കയാണുണ്ടാക്കുന്നത്. 2019 മെയ് മാസത്തിൽ, നെതർലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണസംവിധാനമായ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതി, ദുർബലമായ പ്രകൃതിദത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിക നൈട്രജൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടത്ര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ സർക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് വിധിച്ചു. നൈട്രജന്റെ പ്രഭാവം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായ സർക്കാരിന്റെ നൈട്രജൻ ആക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം (PAS) അപര്യാപ്തമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം, കൃഷി, പ്രകൃതി, ഭക്ഷ്യ ഗുണനിലവാര മന്ത്രാലയം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഒരു ബാഹ്യ സംഘടനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതേ തുടർന്ന്, 2020 ഡിസംബർ 17 ന്, നൈട്രജൻ പുറന്തള്ളൽ തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നിയമം ഡച്ച് പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. 2035 ഓടെ നൈട്രജൻ ഉദ്‌വമനം പകുതിയാക്കാനാണ് നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഉദ്‌വമനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗ്യാസ്-ഗസ്ലിംഗ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും മോട്ടോർവേകളിലെ പകൽ വേഗപരിധി 100 കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ നെതർലാന്റ്സ് മറ്റ് കർശന നടപടികളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കന്നുകാലികൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത് രാജ്യത്ത് ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ആഗോള ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 18% കന്നുകാലി മേഖലകളുടെ സംഭാവനയാണ്. ഇത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൈട്രസ് ഡയോക്സൈഡിന്റെ 65% ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആഗോളതാപന സാധ്യത CO2 നെക്കാൾ 310 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്?പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പദ്ധതിയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തെ നൈട്രജൻ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച നടപടിയാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് അമോണിയ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ട്രാക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ തടഞ്ഞു.

നെതർലാൻഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (എൽടിഒ) പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് മേധാവി വൈറ്റ്സ് സൊന്നെമ, കർഷകരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു മോശം ആശയമാണെന്ന് ഗാർഡിയനോട് പറഞ്ഞു. "ഇത് നല്ല ഭരണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി കൈയേറ്റമാണ്”സൊന്നെമ പറഞ്ഞു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കക്ഷികൾ കൂടുതൽ സന്നദ്ധ സമീപനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്താവിച്ചു, ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്പീലിന്റെ കാർഷിക വക്താവ് ഡെർക്ക് ബോസ്വിജിക്, കൈയേറ്റം സർക്കാരിന് ദോഷകരമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നെതർലാൻഡിൽ, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ 3% ചുരുങ്ങൽ ഉണ്ട്. നിർബന്ധിത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പദ്ധതികൾ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും ദോഷകരമാണെന്നും ”ബോസ്വിജ്ക് പറഞ്ഞു.

നൈട്രജൻ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡച്ച് പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ പോലും, അതിനെതിരെ ഗണ്യമായ എതിർപ്പുണ്ടായി. പിവിവി (ഫ്രീഡം പാർട്ടി), ഗ്രീൻ ലെഫ്റ്റ്, പാർട്ടി ഫോർ അനിമൽസ്, ലേബർ പാർട്ടി (പിവിഡിഎ) തുടങ്ങിയ നിരവധി പാർട്ടികൾ നൈട്രജൻ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ നിയമം വേണ്ടത്ര ഗുണകരമല്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

നിയമത്തിനെതിരെ വോട്ടുചെയ്ത ഫോറം ഫോർ ഡെമോക്രസി കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുക മാത്രമാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

First published:

Tags: Cattle, Netherlands