Home » photogallery » buzz » 14 YO SCHOOL GOING BOY EARNS 1000 RS A DAY

Schoolboy earns | സ്കൂളിൽ പോകുന്ന 14കാരന് ദിവസവരുമാനം 1000 രൂപ; അമ്പരന്ന് അമ്മ

സ്കൂളിൽ പോകുക വഴി ദിവസം ആയിരം രൂപയുടെ വരുമാനം. മകന്റെ വരുമാനമാർഗം കണ്ടെത്തിയ ഞെട്ടലിൽ അമ്മ