നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » 500 CONDOMS SEIZED FROM THE HOME OF A WOMAN WHO WAS KILLED

    കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ 500 കോണ്ടം; ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുമായി പോലീസ്

    സർക്കാർ ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന യുവതിയുടെ വീടും ഫോണും പരിശോധിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പോലീസ്