നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » A PERSON WHO LOST SEVEN TEETH TO AN ACCIDENT GETS EIGHT LAKH COMPENSATION

    ഏഴു പല്ലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്‌ടപരിഹാരം വിധിച്ച് കോടതി

    ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവത്തിലാണ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്

    )}