നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » A VILLAGE LIVES IN CONSTANT FEAR OF ATTACK FROM GHOSTS

    പ്രേതത്തെ ഭയന്ന് ഒരു ഗ്രാമം; ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കതകടച്ചു പൂട്ടി നാട്ടുകാർ

    വഴിയിലൂടെ തനിയെ നടന്നു പോയ ആൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഭീതിയിൽ കഴിയാൻ ആരംഭിച്ചത്