നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ACTOR KAJOL RENTING HER APARTMENT IN MUMBAI FOR TWO YEARS

    Kajol | കാജോളിന്റെ മുംബൈയിലെ വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നു; മാസവാടക കൂടി കേട്ടോളൂ

    പ്രതിമാസം വമ്പൻ തുകയാണ് ഈ വീടിന് വാടക ഇനത്തിൽ കാജോൾ ഈടാക്കുന്നത്.

    )}