നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ACTOR PARAS KALNAWAT RECEIVED EMPTY EARPHONE BOX ORDERED ONLINE

    ഇയർ ഫോണിനായി ഓൺലൈൻ ഓർഡർ നൽകി; സീരിയൽ താരം ബോക്സ് തുറന്നതും ഞെട്ടി

    ഇയർഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്ത ശേഷം കയ്യിൽ വന്നുചേർന്ന പെട്ടി തുറന്ന സീരിയൽ നടൻ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു

    )}