നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ACTRESS HAMSA NANDINI ON HER FIGHT WITH BREAST CANCER

    Hamsa Nandini | സ്തനാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന മറ്റൊരു പരിശോധനാ ഫലം! കാൻസർ പോരാട്ടത്തിൽ ഹംസനന്ദിനി

    സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ. പോസ്റ്റുമായി നടി ഹംസ നന്ദിനി

    )}