നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » AHMEDNAGAR MUSLIM MAN WHO ADOPTED HIS HINDU SISTERS DAUGHTER AND BEAR EXPENSES OF MARRIAGE VZ TRANSPG

    അനാഥരായ ഹിന്ദു സഹോദരിമാരെ ദത്തെടുത്ത് ഹിന്ദുമതാചാരപ്രകാരം വിവാഹവും നടത്തി; മുസ്ലീം യുവാവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

    ബാബഭായ് പത്താന്റെ മനുഷ്യത്വവും മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ മനസുമാണ് കൈയ്യടി നേടിയിരിക്കുന്നത്.

    )}