Home » photogallery » buzz » ALAMKRITA GIFTS A SPECIAL CARD FOR PRITHVIRAJ AND SUPRIYA ON THEIR WEDDING ANNIVERSARY

അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സറിയുന്ന അല്ലി മോൾ; പൃഥ്വിക്കും സുപ്രിയക്കും അലംകൃതയുടെ വിവാഹവാർഷിക സമ്മാനം

Alamkrita gifts a special card for Prithviraj and Supriya on their wedding anniversary | വിവാഹവാർഷികത്തിന് രണ്ടിടത്തായി പോയ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വിഷമം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മകളുടെ സമ്മാനം