നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ANUSHKA SHETTY LIKELY TO WED TELUGU DIRECTOR

    Anushka Shetty | അനുഷ്ക ഷെട്ടിക്ക് വരൻ സിനിമാ സംവിധായകൻ?

    അനുഷ്ക ഷെട്ടി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനെ വിവാഹം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    )}