നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » AYUSHMANN KHURRANA SPENDS A HUGE SUM TO OWN APARTMENTS IN ANDHERI

    Ayushmann Khurrana | 20-ാം നിലയിലെ രണ്ടു ഫ്ളാറ്റുകൾക്കായി കോടികൾ മുടക്കി നടൻ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന

    അന്ധേരിയിലെ ആഡംബര ഫ്ളാറ്റുകൾക്കായി കോടികൾ പൊടിച്ച് നടൻ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയും സഹോദരനും

    )}