നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BABY RAISING MIDDLE FINGER IN AN ULTRASOUND SCANNING LEAVES MOM AMAZED

    അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വിരൽ മുദ്ര; സ്തബ്ധയായി അമ്മ

    കുഞ്ഞ് വയറ്റിനുള്ളിൽ നിരന്തരമായി തൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നടത്തിയ സ്കാനിലാണ് നടുവിരൽ ഉയർത്തിയ മുദ്ര പതിഞ്ഞത്. പത്തു ലക്ഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൽ മാത്രം കാണുന്ന പ്രതിഭാസം എന്ന് വിദഗ്ധർ

    )}