Home » photogallery » buzz » BASHEER BASHI REWINDS THE STRUGGLING DAYS IN HIS LIFE

Basheer Bashi | രണ്ടു മാസത്തോളം ഡിപ്രഷൻ, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാച്ചും മൊബൈലും വരെ വിൽക്കേണ്ടി വന്ന കാലമുണ്ട്: ബഷീർ ബഷി

താൻ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഷീർ ബഷി