നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BOLLYWOOD ACTRESSES WHO OWN MOST EXPENSIVE MANGALSUTRAS

    Most expensive mangalsutras| 30 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെ; ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ താലിമാലയുടെ വില

    മുപ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് പല നടിമാരുടേയും മംഗൽസൂത്രയുടെ വില.

    )}