നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BRIDE REFUSED TO GET MARRIED BECAUSE GROOM PHOTO SEEN ON WHATSAPP WAS ANOTHER VIRAL

    വാട്സാപ്പിൽ കണ്ട ചെക്കനല്ല, വിവാഹ വേദിയിൽ നിന്നും വധു ഇറങ്ങിപ്പോയി

    വരൻ അനിൽ കുമാറിന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട ഫോട്ടോയിലെ ആളല്ല തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വന്നതെന്ന് വധു. വിവാഹ വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

    )}