നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BTS DOMINATES TOP TRENDING HASHTAG TO MOST RETWEETED TWEET IN 2021

    BTS|ട്രെന്റിങ് ഹാഷ് ടാഗ് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീ ട്വീറ്റ് വരെ; സോഷ്യൽമീഡിയയിലെ താരങ്ങൾ ഇവർ

    ട്വിറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കുകൾ, റീ ട്വീറ്റ്, ട്രെന്റിങ് ഹാഷ്ടാഗ് എല്ലാം ബിടിഎസ്സിന‍്റെ പേരിൽ