നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » CHILEAN POLICE TRAIN DOGS TO SNIFF HUMAN SWEAT TO DETECT COVID19 NEW

    Covid 19 | മനുഷ്യന്‍റെ വിയർപ്പ് മണത്ത് കോവിഡ് കണ്ടെത്താൻ നായകൾക്ക് പരിശീലനം

    മയക്കുമരുന്ന്, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സ്നിഫർ നായ്ക്കൾ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്

    )}