നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » COST OF AMITABH BACHCHAN S BULL WALL PAINTING IN FAMILY PIC

    Amitabh Bachchan| ചുമരിലെ കാളയുടെ ചിത്രത്തിന് വില നാല് കോടി; അമിതാഭ് ബച്ചൻ സ്വന്തമാക്കിയ അപൂർവ പെയിന്റിംഗ്

    ഞ്ചാബ് ചിത്രകാരനായ മഞ്ജിത് ബാവ വരച്ച പെയിന്റിംഗ് ആണിത്

    )}