നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » DINESH KARTHIK DIPIKA PALLIKAL WELCOME TWIN BABY BOYS KABIR AND ZIAN TRANSPG

    Dinesh Karthik, Dipika Pallikal|'ഞങ്ങൾ 3 പേർ 5 പേരായി'; ദിനേശ് കാർത്തിക്കിനും ദീപിക പള്ളിക്കലിനും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ

    കബീർ പള്ളിക്കൽ കാർത്തിക്, സിയാൻ പള്ളിക്കൽ കാർത്തിക് എന്നിങ്ങനെ ഇരട്ട ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തങ്ങൾക്ക് പിറന്നതെന്ന് ദീപിക പള്ളിക്കലും ദിനേശ് കാർത്തിക്കും അറിയിച്ചു.

    )}