നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FACT ABOUT MOBILE PHONE BAN AT KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL WEDDING

    Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding| കത്രീന കൈഫ്-വിക്കി കൗശാൽ വിവാഹത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധനമോ?

    പുതിയ വാർത്ത വിവാഹത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നതായിരുന്നു.