നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FAKE CAMPAIGN ABOUT EARLY DISTRIBUTION OF TEXT BOOKS NEW EDIT 1

    വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്: KSU യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി നിയമനടപടിക്ക്

    ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തങ്ങളുടേതല്ലെന്നാണ് കെ.എസ്.യു നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സൃഷ്ടിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 

    )}