Home » photogallery » buzz » FATHER GIFTS 2200 BOOKS FOR HIS DAUGHTERS WEDDING

പെണ്ണാണ് പൊന്ന്, അറിവാണ് ധനം; മകളുടെ വിവാഹത്തിന് അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 2200 പുസ്തകങ്ങൾ

Father gifts 2200 books for his daughter's wedding | മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള 2200 പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകി ഒരച്ഛൻ