നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FEMALE JUDGE IS CAUGHT KISSING COP KILLER WHO SHE TRIED TO ENSURE AVOIDED A LIFE SENTENCE RV

    പൊലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ജയിലിലെത്തി വനിതാ ജഡ്ജി ചുംബിച്ചു; വിവാദം

    ജഡ്ജിമാരും കുറ്റവാളികളും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കോടതിമുറിയിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പൊലീസുകാരന്റെ കൊലയാളിയെ വനിതാ ജഡ്ജി ജയിലിലെത്തി ചുംബിച്ചത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.