നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FIVE YEAR OLD MISTAKENLY TAKES MOMS LUBRICANT BOTTLE FOR SANITISER

    കുഞ്ഞേ, അത് സാനിറ്റൈസർ അല്ല; അമ്മയെ ഞെട്ടിച്ച് അഞ്ചുവയസ്സുകാരി

    കിടപ്പറയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന രഹസ്യം മകൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലും ജാള്യതയിലുമാണ് അമ്മ. 50 മില്ലിയുടെ കുപ്പിയാണ് കുട്ടി മാറിയെടുത്തത്