നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FOREST DEPARTMENT RESCUED ELEPHANT FELL IN WELL WITH ARCHIMEDES PRINCIPLE1

    കിണറ്റിൽ വീണ ആനക്കുട്ടിക്ക് രക്ഷയായി ആർക്കമിഡീസ് സിദ്ധാന്തം; ആനക്കുട്ടി കരകയറിയത് ഇങ്ങനെ

    ജലം നിറച്ച പാത്രത്തില്‍ വീഴുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യ അളവായിരിക്കും പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് എന്നതാണ് ആര്‍ക്കമിഡീസ് സിദ്ധാന്തം.

    )}