നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » HUSBAND ALLEGES THAT WIFE TRIED TO KILL HIM WITH PERIOD BLOOD VIRAL

    ആർത്തവ രക്തം കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം എന്ന് പരാതി; ഭാര്യക്കെതിരെ കേസ്

    ഭാര്യ തന്നെ ആർത്തവ രക്തം ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ രീതി വിശദീകരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ പരാതി