നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » buzz » HUSBAND FOUND DOLLS IN GRAVE AFTER WIFE LIED SHE HAD GIVEN BIRTH TO TWINS WHO DIED

  ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചെന്നും അവർ മരിച്ചെന്നും ഭാര്യ; ഭർത്താവ് മൃതദേഹങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണില്ല

  ദൗദിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻമാരാണെന്നും അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് അവരുടെ മുഖം ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്നും ബന്ധു ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മൃതദേഹം പുതപ്പിച്ചിരുന്നു ആവരണം മാറ്റി നോക്കിയത്.

  • News18
  • |
  )}