നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » INDIAN ARMY DRILLS DOG SQUAD TO SNIFF OUT COVID INFECTIONS IN SECONDS GV

    സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ കോവിഡ് ബാധ മണത്തറിയും; ഇന്ത്യ൯ ആർമിയുടെ ശ്വാന സേന; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും എയർപ്പോട്ടുകളിലും മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധനക്ക് നായകളെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സൈന്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് നായകളുടെ സഹായം തേടുന്നതെന്ന് പട്ടാളത്തിലെ ശ്വാന പരിശീലകനായ സുരേന്ദർ സൈനി പറയുന്നു

    )}