നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » IS SUSHMITA SEN ADOPTING A SON

    Sushmita Sen | രണ്ടു പെൺമക്കൾക്ക് ശേഷം സുസ്മിത സെന്നിന് ഒരു മകൻ? ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

    അടുത്തിടെ കാമുകൻ റോഹ്മാൻ ഷാളുമായി വേർപിരിയുന്നു എന്ന് സുസ്മിത പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായത്