നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » JWALA GUTTA AND VISHNU VISHAL GOT MARRIED IN HYDERABAD

    Jwala Gutta and Vishnu Vishal | ജ്വാല ഗുട്ട ഇനി വിഷ്ണു വിശാലിന്റെ ജീവിത സഖി

    Jwala Gutta and Vishnu Vishal got married in Hyderabad | ബാഡ്മിന്റൺ താരം ജ്വാല ഗുട്ടയും തമിഴ് നടൻ വിഷ്ണു വിശാലും വിവാഹിതരായി

    )}