നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » JYOTIKA MAKES INSTAGRAM DEBUT GETS 13 LAKH FOLLWERS IN 3 HOURS

    ജ്യോതിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ; മൂന്ന് മണിക്കുറിനുള്ളിൽ 15 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ്

    നാല് പേരെയാണ് ജ്യോതിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ പോസ്റ്റിന് ആദ്യത്തെ കമന്റ് സൂര്യയുടെ വക