നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KANIHA POSTED PIC OF MADHAVAN CROWNING HER IN 2001

    നടൻ മാധവൻ കിരീടമണിയിച്ച സുന്ദരി പിന്നീട് സിനിമയിൽ നായികയായി; ഓർമ്മചിത്രവുമായി താരം

    2001ൽ മാധവൻ കിരീടം അണിയിച്ചു, 2004ൽ മാധവന്റെ ഒപ്പം സിനിമയിലഭിനയിച്ചു. 2006ൽ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെത്തി

    )}