നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KAREENA KAPOOR SHARES WHAT SHE IS DOING DIFFERENT DURING HER SECOND PREGNANCY

    Kareena Kapoor| 'ആദ്യ ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു; ഇത്തവണ അത് ആവർത്തിക്കില്ല': കരീന കപൂർ

    ആദ്യ ഗർഭധാരണത്തിൽ സംഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൽ നിന്ന് താൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നടി

    • |
    )}