നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KARL STEFANOVIC TROLLED FOR HIS POSITIONING OF A PILLOW DURING LIVE TV SHOW

    ശ്... ശ്... ഇത് അതല്ല; മടിയിൽ തലയണ വച്ചിരുന്ന ടി.വി. അവതാരകന് സഹ അവതാരക നൽകിയ വിശേഷണം കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് പ്രേക്ഷകർ

    മടിയിൽ ഇരുന്ന തലയണയുടെ സ്ഥാനവും സഹ അവതാരക നൽകിയ വിശേഷണവുമാണ് ഇക്കാര്യം ചർച്ചാവിഷയമാക്കിയത്

    )}