നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL WEDDING ON 9TH DECEMBER

    Katrina Kaif-Vicky Kaushal കത്രീന കൈഫ്-വിക്കി കൗശാൽ വിവാഹം ഡിസംബർ 9 ന്

    താരങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമായിരിക്കും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.