നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KATRINA KAIF TO WEAR AN EXPENSIVE MEHNDI FOR HER WEDDING

    Katrina Kaif | കത്രീന വിവാഹത്തിന് അണിയുന്ന മെഹന്ദിയുടെ വില അറിഞ്ഞോ? രാജസ്ഥാനിലെ സ്പെഷൻ മൈലാഞ്ചി

    Katrina Kaif to wear an expensive Mehndi for her wedding | കത്രീന കൈഫിന് വിവാഹത്തിനണിയാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മെഹന്ദിക്ക് അത്ര നിസാര വിലയല്ല